ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/12/1976

גמלאות לאסירי ציון ומשפחות הרוגי מלכות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים