ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/11/1976

אישור התקנות בדבר הענקות למשתתפים בחינוך קדם-צבאי; חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 4), התשל"ו-1976; חוק שירות התעסוקה (תיקון), התשל"ו-1976 - הצעת חה"כ י. דרניצקי (יודין)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים