ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/11/1976

התערערות יחסי העבודה במשק - הצעות לסדר-היום של חה"כ י. בן-מאיר, ש. תמיר, י. ז. אמיר, י. שערי, ת. טוני, מנחם בגין ומ. פעיל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים