ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/11/1976

חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 4), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים