ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/11/1976

שכר השומרים ותנאי עבודתם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים