ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/11/1976

הסנקציות שנוקטים העובדים הסוציאליים - הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת י. בן-מאיר. ה. זיידל. ד. לוי ונ. קצב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים