ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/11/1976

חוק ישוב סכסוכי עבודה (תיקון מס' 3), התשל"ז-1976; פיצויי התייקרות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים