ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/11/1976

חוק פיצויי פיטורין (תיקון), התשל"ו-1976 - הצעת חה"כ מ. שחל; חוק פיצויי פיטורין (תיקון), התשל"ו -1976 - הצעת חה"כ ש. ארבלי-אלמוזלינו וחה"כ ד. זכין; פיצויי התייקרות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים