ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/11/1976

חוק ישוב סכסוכי עבודה (תיקון מס' 3), התשל"ו - 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים