ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/11/1976

ביטול הסובסידיות והעלאת מחיריהם של מצרכי היסוד; גביית תשלומים בעד חדרי בטחון - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת י. שריד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים