ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/11/1976

סקירת שר הקליטה על ענייני קליטה ועליה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים