ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/10/1976

הרחבת החניכות והגדלת שעות הלמידה - הצעה לסדר היום של חברת-הכנסת ארבלי-אלמוזלינו; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 - קביעת גוף ציבורי אחד לעניין זכויות מתנדבים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים