ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/10/1976

המשך הדיון בחוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון מס' 3), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים