ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/08/1976

תקנות דמי מחלה (נוהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים