ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/08/1976

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט - 1959 (נוסח משולב) - תקנות בדבר הסכום המקסימלי שמותר לנכות לטובת ארגון יציב; חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון מס' 3), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים