ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/08/1976

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 - תקנות בדבר דמי קבורה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים