ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/08/1976

תקנות בדבר הכנסה בביטוח זיקנה; תקנות בדבר הכנסה בביטוח זקנה ושאירים; תקנות בדבר מתן הכשרה מקצועית ודמי-מחייה לאלמנות וליתומים; תקנות המזונות (הבטחת תשלום ) (תיקון מס' 2), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים