ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/07/1976

חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 - תקנות בדבר חוזה מיוחד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים