ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/07/1976

הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 21), התשל"ו-1976; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 23), התשל"ו-1976; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 24), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים