ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/07/1976

הסדר מתן תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם של אסירי ציון והרוגי מלכות; חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 24), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים