ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/07/1976

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 - תקנות בדבר קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה; חוק שירות מילואים (תגמולים), התשי"ט-1959 (נוסח משולב) - תקנות בדבר הענקות למשתתפים בחינוך קדם צבאי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים