ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/07/1976

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 23), התשל"ו-1976 - של חברת הכנסת ש. ארבלי - אלמוזלינו; חוק עבודת נשים (תיקון מס' 5), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים