ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/07/1976

חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 3), התשל"ו - 1976; חוק עבודת נשים (תיקון מס' 5), התשל"ו - 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים