ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/07/1976

הצורך בתכנון וקביעת קריטריונים לפינויים וחיסולם של משכנות עוני בישראל - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת מנחם ידיד; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 10) (תיקון), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים