ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/07/1976

חוק שירות מילואים (תגמולים), התשי"ט-1959 (נוסח משולב) תקנות בדבר הענקות למשתתפים בחינוך קדם צבאי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים