ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/06/1976

שיכונים לחיילים דרוזים משוחררים - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ג' מועדי דרכים למימוש זכויות החיילים המשוחררים הדרוזים -הצעה לסדר היום של ח. כ. ד. זכין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים