ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/06/1976

הצורך בשיפור תכנית 3+ -הצעה לס"ה של חה"כ ח. שמעוני; הצורך בתכנון וקביעת קריטריונים לפינויים וחיסולם של משכנות העוני בישראל- הצעה לסה"י של חה"כ מ. ידיד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים