ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/06/1976

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968- תקנות קביעת נכות לנפגעי עבודה; חוק שרות מילואים (תגמולים), התשי"ט-1959 - תקנות בדבר הענקות למשתתפים בחינוך קדם צבאי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים