ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/06/1976

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 22), התשל"ו - 1976; חוק עבודת נשים (תיקון מס' 5), התשל"ו - 1976; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 15), התשל"ו - 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים