ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/06/1976

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 22), התשל"ו 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים