ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/06/1976

בצוע חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 6), התשל"ב-1972 (יום לימודים בשבוע)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים