ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/06/1976

חוק שירות המדינה (גמלאות) (הוראת שעה), התשל"ו-1976, הצעת חוק שי"ט של חברי הכנסת ש. ארבלי-אלמוזלינו ומ. ורטמן; תקציב המוסד לביטוח לאומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים