ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/06/1976

מסקנות ועדת העבודה בנושא: "הסכנה לפיטורי עובדים עולים חדשים"; מסקנות ועדת העבודה בנושא: "הצורך בהקמת שיכונים מתאימים עם גגות בכפר יובל"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים