ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/05/1976

חוק לתיקון פקודת הפיצויים לעובדים, התשי"ג -1972 תקנות בדבר שינוי סכומי הפיצויים; חוק עבודת נשים (תיקון מס' 5), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים