ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/05/1976

דרכים למימוש זכויות החיילים המשוחררים-הצעה לסדר-היום של חבר- הכנסת ד. זכין; שיכונים לחיילים דרוזים משוחררים - הצעה לסדר היום של חבר - הכנסת ג'. מועדי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים