ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/05/1976

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון מס' 5), התשל"ה - 1974; מסקנות הוועדה בנושא: "הצורך הדחוף בהגדלת האוכלוסייה בעיירת מעלות"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים