ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/05/1976

הצורך בזירוז חקיקת חוק פנסיה ממלכתית -הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת י. שערי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים