ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/05/1976

מצבם של הפנסיונרים עובדי ממשלת המנדט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים