ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/05/1976

הצעת חוק הסכמים קבוציים (הוראת שעה), התשל"ו - 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים