ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/04/1976

הצעת התקציב לשנת הכספים 1976/77 של המוסד לביטוח לאומי; תקנות בדבר קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי - ארגוני

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים