ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/04/1976

חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958-תקנות בדבר קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני; חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 3), התשל"ו-1976-הצעת חוק ר"ס של חברת הכנסת ש. ארבלי-אלמוזלינו; חוק מס מקביל, התשל"ג-1973-צו בדבר שינוי התוספת לחוק; חוק מס מקביל, התשל"ג-1973-תקנות בדבר חלוקת המס המקביל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים