ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/04/1976

חוק מס מקביל; חוק רישום ציוד הנדסי, התשל"ז-1957 צו בדבר רישום ציוד הנדסי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים