ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/04/1976

הישיבה הבאה של הוועדה; חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 - תקנות בדבר אצילת סמכויות הנציב לפי סעיף 40 לחוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים