ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/03/1976

הסכם לפי סעיף 200-פיצוי התייקרות על אחזקת רכב לנפגעי עבודה; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 13), התשל"ו-1975; מסקנות ועדת העבודה בנושא: "הקמת ענף להזנה הנותן שירות אוניברסאלי באמצעות המוסד לביטוח לאומי. עקב העלאת דמי הביטוח בשעור של % 2. 5"; מסקנות ועדת העבודה בנושא: "פעולה משותפת של הממשלה והסוכנות היהודית לאיחודם. שיכנועם והחזרתם למולדת של רבבות יורדים": ובנושא: מניעת ירידה מהארץ והחזרת יורדים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים