ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 26/03/1976

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950 - צו בדבר הגדלת מענק נישואין ליתום; מסקנות ועדת העבודה בנושא: פעולה משותפת של הממשלה והסוכנות היהודית לאיתורם, שינועם והחזרתם למולדת של רבבות יורדים מניעת ירידה מהארץ והחזרת יורדים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים