ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 25/03/1976

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968; חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 2), התשל"ה-1975- הצעת חוק פרטית של חברת -הכנסת ש. ארבלי- אלמוזלינו; חוק הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 2), התשל"ו-1976; פיצויי התייקרויות בעקבות הקטנה סובסידיות והעלאת מחירי דלק מרץ 1976; תקנות בדבר ביטוחה וזכויותיה של עקרת בית בביטוח נכות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים