ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/03/1976

איכלוס הנגב, פיתוחו ותיעושו - הצעה לסדר היום של חה"כ א. מויאל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים