ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/03/1976

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 13), התשל"ו-1975; חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון), התשל"ו-1975 הצעת חוק של חבר הכנסת פ. שינמן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים