ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/03/1976

דיון בחוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 11), התשל"ו-1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים