ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/03/1976

הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות בחוק הגנת השכר (תיקון מס' 11), התשל"ו - 1976 (לפי סעיף 10א (ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח - 1948; מעונות יום; שביתות וסנקציות בשירות הציבורי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים